آیا مشکلات قدیمی ما ایرانیان در توسعه از زمان مشروطه تبدیل به گره‌کور و هر دو طرف بن‌بست شده است؟

آیا توسعه در دیدگاه برخی از شهروندان به معنای رجوع به خاطره و نوستالژی است؟

چگونه با وجود تاریخ چند هزار ساله ایران و دور باطل رابطه مبهم نهاد‌های اقتصادی با سیاسی، می‌توان مانند کشورهای به تازگی توسعه‌یافته، راه توسعه را پیش گرفت؟

«مجتبی لشکربلوکی» پژوهشگر توسعه، مدرس مدیریت استراتژیک نویسنده کتاب «استراتژی توسعه ایران» در گفتگو با «هادی خسروشاهین» پژوهشگر و روزنامه‌نگار توضیح می‌دهد.