قبادی ادامه داد:« در این راستا آفریقای جنوبی از دیوان خواست دستورموقتی صادر کند تا اسرائیل اقدامات نقض‌کننده در کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی را متوقف و تلاش کند که جبران خسارت کند.»