وی توضیح داد: «اتکای کشورهای عربی به کشورهای غربی بویژه پیمان‌های امنیتی‌ آنها، یکی از حوزه‌های چالش‌بر‌انگیز در روابط ایران با این کشورهاست. در این میان اعراب حساب ویژه‌ای روی روابط با آمریکا باز کرده‌اند در حالی که جمهوری اسلامی ایران خواهان اخراج آمریکا از منطقه است».

وی افزود:« این دقیقا همان وضعیتی است که ایران و این کشورها را می‌تواند به یک نقطه برخورد برساند.»

کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است که مسئله بعدی به سیاست ایران در قبال اسرائیل بازمی‌گردد؛ زیرا یکی از محوری‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی این است که مانع از به نتیجه رسیدن روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل شود.» به گفته خواجویی اگر قرار باشد این کشورهای عربی وارد احیای روابط با اسرائیل شوند و ایران نیز همین رویکرد را تداوم بخشد، ممکن است به یک برخورد ختم شود.

همچنین کارشناس مسائل کشورهای عربی نبود فلسفه برای احیای روابط کشورهای عربی با ایران را دیگر دلیل احتیاط اعراب در نزدیک شدن به تهران عنوان کرد و گفت:« یک سری از این کشورها سال‌ها روابط شان با ایران قطع بود و اکنون ایجاد فلسفه رابطه، مسئله‌ای است که به راحتی امکانپذیر نیست.»

نسخه کامل در سایت اکوایران