جروم پاول به پایان دوره ریاست خود بر فدرال رزرو نزدیک می شود آیا برای یک دوره جدید انتخاب می شود؟ علی رضا پور اعتقاد دارد داده های تورمی بر عملکرد او تاثیر گذاشته و احتمال انتخاب مجدد او کاهش یافته است.

رضاپور درباره شاخص می گوید: داده های تورمی بالا ابتدا شاخص دلار را تضعیف کرد اما پس از آنکه بازار تصور کرد برای مدیریت تورم اقدامی خواهد شد دلار شروع به رشد کرد و با توجه به دست اندازهای رشد اقتصادی در جهان چشم انداز رشد دلار مثبت است.

رضاپور با اشاره تورم انتظاری در امریکا تاکید دارد: به دلیل داده های تورمی برخی اعتقاد دارند بیت کوین نیز  به عنوان دارایی‌‌ محافظت شده از تورم، می‌تواند جای طلا را بگیرد. به همین دلیل نیز این رمز ارز نیز رکورد تاریخی خود را ثبت کرد. اما پس از حراج اوراق قرضه که نشان دهنده اقدام واکنشی فدرال رزرو در برابر  تورم بود موجب کاهش قیمت دارایی محافظت شد زیرا انتظارات تورمی تعدیل شد.

تغییرات قیمت بیت کوین با تغییرات انتظارات تورمی همبستگی دارد و هر زمان انتظارات تورمی کاهشی بوده قیمت بیت کوین هم کاهشی شده است.

او با اشاره به رشد انتظارات تورمی در ماه اکتبر نشان داد که قیمت بیت کوین نیز متناسب با انتظارات تورمی حدود ۴۰ درصد رسیده است.

او با اشاره به اینکه تورم به مرز واکنش فدرال رزرو رسیده است می گوید: تورم هدف در آمریکا دو درصد است و تورم محقق شده در محدوده ۶ درصد قرار دارد باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

رضاپور در خصوص رشد انتظارت تورمی ابراز تردید کرد و اعتقاد دارد با توجه به سیاست های پولی در آمریکا بعید  است تورم انتظاری که در حال حاضر سه درصد است بیش از این بالا رود.