در ایران هم این موضوع قابل بررسی است و اینکه چه افزایش اقبال ایرانیان به رمزدارایی‌ها چه فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای کشورمان بوجود خواهد آورد، موضوع گفت‌وگوی این برنامه با وحید والی، کارشناس بازار رمزارزهاست.