روزنامه 30مهر1398

روزنامه دنیای اقتصاد امروز با انتخاب تیتر «مدل نفت‌زدایی از بودجه» به این پرسش پاسخ داده که سازمان برنامه چگونه می‌تواند یک «شعار کهنه» را به یک «برنامه عملیاتی» تبدیل کند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد