ویدئو های مرتبط

برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان

قاسم محسنی بیان می‌کند که دانش فنی در ابتدا وجود نداشته است، البته در زمینه اعتبارسنجی شریک استراتژیک، شرکت مشاور رتبه بندی ایران می‌باشد و ۱۰ سال سابقه فعالیت داشته است و دانش رتبه بندی را از شریک خارجی دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر براساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی ، بانک ها ملزم شدند برای اعطای هرگونه تسهیلات مالی، افتتاح هرگونه اعتبار اسنادی و صدور هرگونه ضمانت نامه بانکی از مشتری متقاضی اعتبار سنجی را مطالبه نمایند و درآینده هرگونه خدمات مالی باید رتبه بندی یا اعتبارسنجی شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد