برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با خانم هدیه لطفی، خبرنگار

در حاشیه رویداد کیش اینوکس، انتظار میرفت که افتتاحیه با حضور مقامات عالی رتبه برگزار شود اما این اتفاق نیفتاد. خانم لطفی گزارش میکند که جلسه با سخنرانی آقای مظفری آغاز شده و آقای مظفری بازار سرمایه را پیشران اقتصاد میداند و میتواند با توانمندیها و ابزارها، نقدشوندگی بالایی را در اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. در ادامه همایش آقای سلاح ورزی درباره سهم واردات به کشورهای همسایه صحبت کردند. ایشان گزارش کردند که از سوی سازمان بورس اعلام شده که بهتر است به سمت قانون محور بودن بجای بانک محوری و بازارمحوری پیش برویم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد