دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و حال ابراهیم رییسی با این پدیده مواجه شده و هستند اما واکنش‌ها چندان متفاوت از هم نبوده است.

برنامه این هفته «سفر در زمان» مروری تاریخی بر این واکنش‌ها دارد.