دلار در بازار آزاد تهران در نرخ ۲۸/۱۰۰ تومان به کار خود پایان داد و امروز اختلاف نرخ در بازار آزاد و بازار متشکل ارزی به ۳۲۹۴ تومان رسید.

دلار در بازار متشکل ارزی امروز به ۲۴/۸۰۶ تومان رسید همچنین دلار در بازارهای هرات و سلیمانیه به ترتیب در نرخ ۲۷/۶۰۰ تومان و ۲۷/۹۹۰ تومان داد و ستد می شوند.

سکه و ربع سکه امروز نسبت به روز گذشته کاهش یافتند. هر قطعه سکه تمام ۱۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان و ربع سکه نیز ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان دادوستد شدند.