محمود سریع القلم در توضیح این دیدگاه خود می‌گوید: ما در کشور خود بعد از ۱۷۰ سال هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم که با غرب چگونه برخورد کنیم؟ هنوز تصمیم گرفته نشده که فرهنگ مهم است یا اقتصاد؟ یا آنکه جایگاه دولت در اقتصاد کجاست و راه حل این چالش دست چه کسی است؟

او با استفاده از تجربه سایر کشورها راهکار عبور از این چالش را بیان کرده است.

نسخه کامل در سایت اکوایران