به گزارش اکو ایران،دکتر علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران و دکتر رحمن قهرمانپور، پژوهشگر ارشد مسائل بین الملل به اختلافات و چشم انداز مذاکرات ایران و ۱+۴ پرداختند.

واعظ اعتقاد دارد فرصت زیاد نیست و اگر توافق نشود در یک دوره ۶ تنش ها بیشتر می شود اما قهرمانپور اعتقاد دارد:شکست مذاکرات در مراحل کنونی به معنی پایان مذاکره نیست