میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین که یکی از رسانه‌ای ترین چهره‌های مذاکرات برجامی محسوب می‌شود در توئیتر به وزیر سابق امور خارجه ایران طعنه‌ای زد که با حاشیه‌های فراوان همراه بود.