به گزارش اکوایران، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که هزینه تولید این محصول در پاییز امسال نزدیک به 7 درصد نسبت به تابستان کاهش یافته است. به عبارت دیگر، تورم تولیدکننده ماهانه بخش برق در این فصل منفی شده است. این نرخ، کمترین تورم ماهانه تولید این بخش حداقل از بهار 1401 تا کنون است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم تولید نقطه‌ای برق مثبت بوده و در کانال 30 درصد جای گرفته اما نسبت به فصل تابستان حدود 40 واحد درصد کاهش یافته است. در مقابل، تورم سالانه تولید برق نسبت به تابستان افزایش یافته و به بالاترین سطح خود حداقل از بهار سال گذشته تا کنون رسیده است.

021115

کاهش هزینه تولید برق در پاییز 1402

آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که تورم تولیدکننده ماهانه برق به منفی 6.9 درصد در پاییز امسال رسیده است. تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که قیمت هر محصول در مبدأ تولید چند درصد تغییر کرده و به نوعی منعکس‌کننده افزایش یا کاهش هزینه‌های تولید است. به عبارت دیگر، در این فصل هزینه تولید هر واحد برق 6.9 درصد نسبت به تابستان کاهش یافته است. این نرخ تورم کمترین رقم ثبت شده حداقل از ابتدای سال گذشته تا کنون است. تورم تولید ماهانه بخش برق در تابستان روی سکوی 9.7 درصد جای داشته است.

تورم نقطه به نقطه تولید بخش برق نیز با ثبت نرخ 32 درصدی در پاییز امسال با کاهش چشم‌گیری در مقایسه با تابستان روبرو بوده است. تورم نقطه به نقطه تولید بیانگر تغییرات هزینه تولید برق در هر فصل نسبت به همان فصل در یک سال قبل است. باید توجه داشت که اگر تورم مثبت باشد، کاهش آن به معنای ارزان‌ترشدن هزینه تولید نیست بلکه نشان می‌دهد که هزینه تولید با سرعت کمتری افزایش یافته است. بر این اساس، می‌توان گفت که در پاییز 1402 هزینه تولید هر واحد برق 32 درصد نسبت به پاییز 1401 افزایش یافته است.

این نرخ در تابستان 72.3 درصد بوده و این کاهش 40.2 واحد درصدی خبر از آن می‌دهد که سرعت افزایش هزینه تولید برق کاهش یافته است.

در سوی دیگر ماجرا، تورم سالانه تولید برق در پاییز امسال نسبت به تابستان با افزایش روبرو بوده و به 45.8 درصد رسیده است. تورم تولید سالانه، از تقسیم «میانگین تغییرات هزینه تولید در چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر» بر «میانگین تغییرات هزینه تولید در چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر در یک سال قبل» به دست می‌آید و نوسانات هزینه تولید طی 8 فصل را در خود جای داده است.

طبق داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه تولید در پاییز سال جاری به بالاترین سطح خود حداقل از بهار سال گذشته تا کنون رسیده است.