به گزارش اکوایران، مرکز آمار هر فصل گزارشی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران منتشر می‌کند. نسخه پاییز 1402 این گزارش نشان می‌دهد که در این فصل، بیش‌ترین سهم از برنامه‌های صداوسیما مربوط به «زنان و خانواده» بوده است. تعداد برنامه‌های این حوزه هم نسبت به تابستان و هم نسبت به پاییز سال قبل کمتر بوده است. دومین محور مورد توجه این سازمان، «فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی» بوده است. آمارهای مربوط به تعداد برنامه‌های این حوزه در پاییز سال گذشته مشخص نیست، اما آمارهای تابستان نشان می‌دهد که تعداد برنامه‌های فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی در پاییز امسال نسبت به فصل قبل کمتر شده است.

در سوی دیگر این طیف، سه محور «مشروبات»، «طلاق» و «مفاسد» قرار گرفته که نسبت به سایر محورهای برنامه‌ای صداوسیما سهم کمتری به آن‌ها تخصیص داده شده است.

«خانواده و زنان»، زیر ذره‌بین صداوسیما

طبق گزارش مرکز آمار، برنامه‌های تولید شده در صداوسیما ذیل 8 گروه دسته‌بندی شده است. این 8 گروه شامل «خانواده و زنان»، «فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی»، «سیاست‌های رشد جمعیت»، «ازدواج»، «طلاق»، «مواد مخدر»، «مشروبات» و «مفاسد» است.

از میان این محورها، «خانواده و زنان»‌ در پاییز سال جاری 5 هزار و 671 برنامه در کنداکتور صداوسیما به خود اختصاص داده است. بر این اساس، سهم این محور از کل موضوعات تولید شده در صداوسیما در پاییز امسال به 64.6 درصد می‌رسد. این در حالی است که در تابستان امسال 6 هزار و 366 برنامه با این موضوع تولید شده است. در پاییز سال گذشته نیز بیش از 8 هزار برنامه با این موضوع ساخته شده است. بنابراین تعداد برنامه‌های تولید شده با موضوع خانواده و زنان در پاییز 1402 هم نسبت به تابستان و هم نسبت به پاییز 1401 کاهشی بوده است.

دومین محور مورد توجه صداوسیما در این فصل، «فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی» بوده است که سهم 11.5 درصدی از کل برنامه‌های این نهاد را به خود اختصاص داده است. تعداد محتوای تولیدشده در این حوزه در پاییز سال جاری یک هزار و 9 مورد بوده که نسبت به تابستان کاهش یافته است. آماری از تعداد این برنامه در پاییز سال گذشته در دسترس نیست تا با آن مقایسه شود.

نکته جالب توجه این است که با وجود بحران جمعیتی حال حاضر در ایران و اولویت‌بودن مسئله جوانی جمعیت، کمتر از 10 درصد از برنامه‌های صداوسیما در پاییز امسال به «سیاست‌های رشد جمعیت جوان، پویا و بالنده» تخصیص داده شده است.

021219

حضور کمرنگ آسیب‌های اجتماعی در صداوسیما

در سوی دیگر طیف مورد بررسی، برنامه‌هایی با موضوع «مشروبات»، «طلاق»، «مفاسد» و «مواد مخدر» قرار گرفته است که کمترین سهم را از کل برنامه‌های اجتماعی صداوسیما به خود اختصاص داده‌اند.

به بیان دقیق‌تر، کمترین سهم 0.5 درصد بوده که به موضوع «مشروبات»‌ تعلق دارد. پیرامون این موضوع در پاییز امسال 45 برنامه تولید شده است که تقریبا برابر با آمار تابستان است. با این حال، در پاییز سال گذشته برنامه‌های این حوزه 51 مورد بوده است.

طلاق نیز به عنوان دومین موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده، سهم 1.7 درصدی را به خود اختصاص داده است. تعداد برنامه‌های این حوزه در پاییز امسال 149 مورد بوده که بیش‌تر از پاییز سال گذشته است.