به گزارش اکوایران،‌ مرکز آمار ایران به تازگی در جدیدترین آمار خود تورم کالاهای تجاری (به قیمت دلاری) در زمستان سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است. بر اساس این آمارها تورم کالاهای وارداتی در هر سه تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بیشتر از تورم کالاهای صادراتی بوده است. به بیان ساده‌تر افزایش قیمت در کالاهای بین‌المللی که به کشور وارد شده بیشتر از کالاهای داخلی صادر شده به بازارهای جهانی بوده است.

به بیانی می‌توان گفت به ازای هر کالایی که به کشور وارد و از کشور صادر می‌شود تجارت ایران محدودتر خواهد شد چرا که مجبور است دلار بیشتری از دست بدهد برای کسب کالایی یکسان در مقایسه با گذشته. 

افزایش قیمت ۱.۷ درصدی کالاهای وارداتی در زمستان سال گذشته

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تورم فصلی کالاهای صادراتی (به قیمت‌های دلاری) در زمستان ۱۴۰۲ معادل ۰.۵ درصد بوده است. به بیان دیگر قیمت کالاهای داخلی که به کشورهای دیگر صادر شده است تنها ۰.۵ درصد افزایش قیمت دلاری داشته است. در سوی دیگر تورم فصلی کالاهای وارداتی کشور در زمستان سال گذشته معادل ۱.۷ درصد شده است. 

030321

تورم نقطه‌ای کالاهای وارداتی به ۳.۱ درصد رسید

بر اساس این آمارها تورم نقطه به نقطه کالاهای صادراتی در زمستان سال ۱۴۰۲ معادل ۰.۹ درصد بوده است. به عبارتی قیمت کالاهای داخلی که به بازارهای جهانی صادر شده است در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۹ درصد افزایش قیمت دلاری داشته است. در سمت دیگر تورم نقطه‌ای کالاهای وارداتی قرار گرفته که در زمستان ۱۴۰۲ رقمی معادل ۳.۱ درصد را به ثبت رسانده است.

رشد ۶.۴ درصدی قیمت کالاهای وارداتی در سال گذشته

بررسی‌ها حاکی‌ از آن است تورم سالانه کالاهای صادراتی (به قیمت‌های دلاری) در زمستان سال گذشته یا به عبارتی تورم سالانه کل ۱۴۰۲ معادل منفی ۰.۴ درصد بوده است. یعنی می‌توان گفت کالاهای صادراتی ایران در سال ۱۴۰۲ کاهش قیمت داشته است. اما در سمت دیگر قیمت دلاری کالاهای وارداتی با افزایش ۶.۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ مواجه شده است.

با این تفاسیر می‌توان گفت عرصه تجارت در سال ۱۴۰۲ برای ایران همراه با ضرر و محدود شدن کالاهای وارداتی بوده است چرا که در تجارت وزن یکسان از کالاها در این سال، دلار بیشتری از کشور خارج شده و عایدی کمتری نیز حاصل شده است.