جنگ روسیه و اوکراین هم یکی از همان مواردی بود که واکنش ابرقدرت‌ها نسبت به آن، زیر ذره‌بین قرار گرفت. اما چین نسبت به این جنگ چه واکنشی نشان داد؟ دیوید رنی در اکونومیست، موقعیت چین در این جنگ را تحلیل کرده‌است. این ویدیو برگرفته از همین تحلیل‌هاست.