او از همان کشوری می‌آید که سال‌ها دچار بحران اقتصادی و ابرتورم بوده؛ همان جایی که گفته می‌شود بیشترین شباهت را به اقتصاد ایران دارد. حتی بارها کارشناسان اقتصادی از احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران گفته‌اند. اما اکنون اقتصاد ونزوئلا چه وضعیتی دارد؟