اکثر این روزنامه ها از منظر اقتصادی این سفر را تحلیل کرده‌اند.

اما این سفر یک جنبه سیاسی خارجی نیز داشته است. نکته مهم از منظر تحلیل گران به چالش کشیدن این فرضیه است که آمریکا قصد خالی کردن پشت متحدانش در خاورمیانه را ندارد و بایدن در این سفر بدنبال تشکیل ائتلاف علیه تهدید قدرت ایران از راه عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان بود که ظاهر امر نشان می‌دهد به این بخش از اهداف سفر خودش مانند افزایش تولید نفت نرسید.

از دیگر عناوین مهم روزنامه‌های امروز طرحی است که در مجلس اگر تصویب شود باعث سلطه بیشتر دولت بر بانک مرکزی می‌شود که دنیای اقتصاد به آن پرداخته و روزنامه ایران هم خبر از توقف تولید ساینا و تیبا و پژو ۴۰۵ در آینده نزدیک داده است.