از روزی که طالبانی ها در افغانستان روی کار آمده اند،‌ مذاکراتی برای پرداخت حق آبه هیرمند و پر شدن آب در هامون انجام شده است.

طالبان اعلام کرده که به تعهد پرداخت حق آبه هیرمند پایبند است، اما تا کنون اتفاقی در این زمینه نیفتاده و همچنان هامون چشم انتظار تصمیم طالبانی ها برای جاری شدن آب در هیرمند است.