بارش تابستانه اولین بار نیست که مسبب بروز آسیب شده است، احتمالا مونسون‌های فصلی استان سیستان و بلوچستان و آسیب‌های آن که همیشه در بهار و تابستان رخ می‌داد از ذهن اهالی این استان پاک نشده باشد، اما علت بروز این آسیب‌ها چیست؟ آیا تغییرات اقلیمی در آن دخیل است؟

در این ویدئو برای پاسخ به این پرسش با مجید شفیع پور، رییس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم.