در این پژوهش از حدود ۲۰۸۸ نفر که نیمی از آن‌ها زن بودند و نیمی مرد پرسش‌هایی نظیر اینکه چه زمانی از کوره درمیروند، وقت عصبانیت چه رفتاری دارند یا احساس عصبانیت می‌کنند یا نه پرسیده شده است.

 

نتایج این پژوهش یه فاکتورهایی مانند تحصیلات، جنسیت و حتی سن و سال وابسته بود. در این ویدیو آنها را توضیح دادیم.