عایدی دولت از مالیات لوکس نشین ها و لوکس سوارها؛

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مجموع مالیات خانه ها و خودروهای لوکس در سال گذشته به رقم۱۲۰۰ میلیارد تومان می رسد که از این مقدار، ۴۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات خانه های لوکس و حدود ۸۰۰ میلیارد تومان نیز از دریافت مالیات خودروهای لوکس عاید دولت می شود.‌ 

دست انداز جدید برای عرضه خودرو در بورس کالا؛

اظهارات رییس سازمان بورس از تداوم کشمکش میان وزارت صمت و بورس کالا بر سر عرضه خودرو حکایت دارد؛ جدالی که مجید عشقی، محور اصلی آن را تیراژ عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرده و البته می گوید که رایزنی ها برای رسیدن به تفاهم ادامه دارد.