\پنج روز پس از آنکه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، تلویحا، موضوع برداشت دولت از حساب شرکت های دولتی به جبران کسری بودجه را تایید کرد، بانک مرکزی همین را طی یک جوابیه، از اساس تکذیب کرد. این موضوع را عبدالناصر همتی، ۱۰ روز پیش در یک توییت افشاکرده بود؛ توییتی که در پاسخ به گزارش ایرنا و طعنه خبرگزاری رسمی دولت به رئیس کل پیشین بانک مرکزی منتشر شد. همتی درباره عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در سه ماهه اول فصل بهار در توییتی نوشته بود: دولت با برداشت از حساب سپرده شرکت های دولتی به جبران کسری بودجه پرداخته و ادعا می کند که تنخواه نگرفته است. بانک مرکزی در جوابیه امروز خود، همتی را به پرهیز از تسویه حساب های شخصی توصیه کرد.

  

تایید احتمال ازسرگیری مذاکرات؛

وزارت خارجه خبر احتمال ازسرگیری مذاکرات در وین را تایید کرد. هرچند ناصر کنعانی گفت که احتمالا در آینده نزدیک درباره زمان برگزاری مذاکرات به نتیجه هایی برسیم، اما این مقام وزارت خارجه، ازسرگیری مذاکرات را به اراده منطقی آمریکا و پرهیز از طرح موضوعات انحرافی منوط کرد.

 

اتصال همه کارتخوان ها به سامانه مالیاتی ؛

بانک مرکزی از متصل شدن همه کارتخوان ها به سامانه مالیاتی تا دو هفته دیگر خبر داد؛ این اقدام که بنابر تکلیف ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صورت گرفته، هدف کاهش فرار مالیاتی را نیز دنبال می کند. الیته روایت های مردم از برخی مشاغل حاکی از دور زدن این قانون با کنار گذاشتن کارتخوان و پرداخت به صورت کارت به کارت یا نقدی است.