تایوان جزیره‌ای کوچک نزدیک به چین است. مقامات چینی معتقدند این جزیره بخشی از خاک سرزمین مادری‌شان است. حتی پس از جنگ روسیه و اوکراین، زمزمه‌ها در مورد حمله احتمالی چین به تایوان بیشتر شد.

نسیم بنایی از عواقب این سفر گزارش می‌دهد.