هرچند این نخستین بار نیست که صدر اعلام کناره‌گیری می‌کند، اما بستر سیاسی عراق را متزلزل‌تر از قبل کرده‌است.

هواداران صدر به دنبال خبر کناره‌گیری دائمی سید مقتدی صدر از دنیای سیاست، به کاخ دولتی یورش برده‌اند و این امر منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان عراقی شده‌است. از جدیدترین وضعیت عراق چه می‌دانیم؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.