به گزارش اکوایران، هادی خسروشاهین، کارشناس مسائل بین الملل در این قسمت از برنامه راهبرد ضمن تشریح گزینه های جایگزین برجام شامل اعمال فشار بیشتر بر تهران، توافق موقت و صلح مسلح توضیح داد که احتمالا بعد از این گفتگوها و از دل یک تنش بین تهران و واشنگتن، شاهد شکل‌گیری یک توافق موقت یا توافق اعتمادساز محدود خواهیم بود؛ توافقی که هرچند مطلوبیت‌هایی برای دو طرف دارد، اما بدون شک ایراداتی نیز بدان وارد است.