فردی که به نظر، رییس جمهور وقت چندان موافقش نبود و در نهایت فشارهای رییس جمهور باعث رفتن دژپسند از دولت شد. 

علت مخالفت محمود احمدی‌نژاد با دژپسند چه بود؟