برنامه شاخص

بررسی سهم اوراق بدهی در بودجه 99

در بودجه سال 99 سهم انتشار اوراق بدهی به نسبت سال 98 به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرد است.اما آیا بازار سرمایه ایران ظرفیت انتشار این مقدار اوراق را دارد یا خیر؟ انتشار این اوراق چه تاثیری بر بازار سهام خواهد گذاشت؟ این قسمت از برنامه "شاخص" به این سوالات پاسخ خواهد داد.

بازدهی بورس از ابتدای سال 98 تاکنون به 110درصد رسیده است و باتوجه به اینکه بازدهی اکثر سهم ها مثبت میباشد، احتمال حبابی شدن بازار وجود دارد. اگرچه نوسان نرخ دلار، بهبود بازارهای جهانی، کاهش ریسک در بازارهای جهانی سبب شده سهامداران توجه بیشتری به بورس نشان دهنداما عامل اصلی نقدینگی می‌باشد.
در بودجه سال99 بودجه عمومی دولت 484هزار و 500میلیارد تومان درنظر گرفته شده که 124 هزار و 700میلیارد تومان آن ازطریق واگذاری داراییهای مالی بدست میآید که عمده این واگذاری مربوط به انتشار اوراق میباشد. مومن زاده بیان میکند بازار سرمایه ظرفیت کافی برای انتشار اوراق دولتی و تامین مالی دولت را دارد و زمانیکه انواع اوراق بیشتر میشود، آثار دیگری برای ما دارد که در نتیجه آن میتوانیم عملیات بازار باز را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد