البته او‌ از یک جهت دیگر رکورد حضور در بانک مرکزی را شکست؛ عضویت در هیات عامل. او ۱۷ سال عضو هیات عامل بانک مرکزی بود. ۱۷ سال که می توان همانند چهار فصل دانست، در بهار آمد در زمستان رفت.