به گزارش اکوایران، دورکاری از جمله مسائلی بود که در این زمان رواج یافت و حالا پس از بهبود شرایط هم‌چنان به عنوان مدلی کارآمد در بین شاغلین مطرح است. فایننشیال‌تایمز در نظرسنجی جدیدی به این نتیجه رسیده است که زنان بیشتر از مردان تمایل به دور کاری دارند، اما کارفرماها به دلایلی نیروی کار را مجبور به حضور فیزیکی می‌کنند. شما جزو کدام دسته هستید؟ از نظر شما مدلی ترکیبی برای کار، در دنیای پس کرونا کارآمدتر است؟