علی امرایی،مدیرعامل فولاد سنگان در گفت و گو با «اکو ایران» در تعبیر این اتفاق می گوید: امروز تحریم های دوستانه داخلی عرصه را بر تولیدکنندگان فولاد تنگ کرده است. این گفتگو را از دست ندهید.