به گفته او در این بین راهی جز انتقال آب دریا و نمک زدایی را نداشتیم، زیرا انتقال ماده معدنی از معادن به کنار دریا مشکلات مالی و مسائل زیست محیطی را به همراه داشت و مقرون به‌صرفه نبود. به همین دلیل ایده انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی شکل گرفت و با حمایت خوب شرکت‌های معدنی شرکتی تحت عنوان تأمین و انتقال آب خلیج ‌فارس شکل گرفت.