بازار فولاد برای واسطه گری بازار جذابی است اما مجلس در تلاش است در کنار شیوه نامه فولاد که از سوی وزارت صمت تدوین و ابلاغ شد با طرحی از رانت جلوگیری کرده و بازار را کنترل کند.

حالا پس از نظرات مجلس برای صنعت خودرو این بار صنعت فولاد در نوبت تصمیم گیری های مجلس قرار می گیرد.

مجلس صنعت خودرو را کمی آزاد کرد، اما برای فولاد چه خوابی دیده است؟