در این بین شیوه نامه جدید وزارت صمت برای زنجیره فولاد که قرار است بازار را کنترل و قیمت ها را شفاف کنه اما وجود یک بند در این شیوه نامه نگرانی هایی را برای فعالان این زنجیره ایجاد کرده و پیش بینی می شود در صورت رفع این نگرانی ها بازار دوباره ملتهب شود.