نبض شهر برج‌ها چگونه می زند؟

آخرین وضعیت ساخت و ساز در منطقه ۲۲ تهران را در برنامه «ضربان مسکن» اکوایران (تلویزیون اینترنتی دنیای اقتصاد) ببینید.

منطقه ۲۲ تهران که بر اساس طرح جامع پایتخت به عنوان مرکز ارائه خدمات رفاهی تعریف شده بود، به کانون ساخت و ساز برج تبدیل شده است.

وضعیت ساخت و ساز در این منطقه چگونه است؟ 

مظنه قیمتی منطقه چقدر است؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد