نرخ دلار در بازار متشکل ارزی نیز ۲۴/۴۸۱ تومان است و در هرات و سلیمانیه نیز به ترتیب در نرخ های ۲۵/۴۴۰ تومان و ۲۵/۹۵۰ تومان معامله می شود.

درهم امارات در نرخ ۷۰۷۰ تومان به کار خود پایان داد.

هر قطعه سکه تمام بهار در نرخ ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و ربع سکه نیز ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان داد و ستد شدند.

حباب سکه در حدود ۱۲۱ هزار تومان و حباب ربع سکه نیز حدود ۷۰۹ هزار تومان است.