برخی اقلام مانند روغن‌ها و چربی و همچنین نان و غلات همانطور که انتظار می‌رفت اعداد بالایی را نسبت به ماه گذشته خود نشان دادند. البته برخی معتقدند که این اعداد با زندگی واقعی آن‌ها همخوانی ندارد و باید تورم اعلام شده بالاتر از این ارقام باشد. در این گزارش به بررسی آمار منتشر شده و تحلیل و تفسیر آن پرداخته‌ایم.