به گزارش اکوایران، با اینکه بازدهی هفتگی طلا منفی بود ولی باز هم بسیاری ریزش بیشتر از این را نسبت به طلا انتظار داشتند. زیرا فدرال رزرو بیشترین افزایش یکباره نرخ بهره را از سال 1994 تاکنون اعمال کرده بود و در یک جلسه 75 صدم درصد نرخ بهره را افزایش داد.

با این وجود طلا کانال 1800 دلار را حفظ کرد و کار خود در هفته گذشته را در قیمت 1839 دلار به پایان رساند. در حال حاضر اجماع بازار بیشتر بر خنثی بودن طلا است. در حقیقت تحلیل گران بر این باورند که رویارویی عوامل متضاد در این بازار طلا در منگنه قرار داده است.

آخرین نظرسنجی سایت کیتکو نشان می دهد تحلیل گران نظرات متفاوتی نسبت به روند کوتاه مدت قیمت طلا دارند. از سوی دیگر با اینکه نتایج نظرسنجی معامله گران خرد صعودی است اما نسبت به هفته های پیشین از شدت صعودی بودن آن کاسته شده است.

عامل صعودی تورم در بسیاری از اقتصادهای جهان و همچنین فشار نزولی از سوی نرخ بهره فدرال رزرو سبب شده است تا تحلیل گران بازه قیمتی طلا را میان 1800 تا 1880 دلار در نظر بگیرند.

از میان 15 تحلیل گر وال استریتی سایت کیتکو 33 درصد از آنها باور دارند که طلا می تواند به مرز 1880 دلار نزدیک شود در حالی که 20 درصد طلا را نزولی می بینند. این در حالی است که 47 درصد نوسان طلا را زیاد نمی دانند. از سوی دیگر از میان معامله گران خرد 56 درصد طلا را صعودی پیش بینی کرده اند در حالی که 24 درصد به نزولی بودن قیمت طلا رای داده اند. 19 درصد از این معامله گران نیز نوسان قیمتی طلا را پایین می دانند.