جنگ روسیه و اوکراین، جنگ سرد، جنگ‌های احتمالی آینده به وفور در اخبار منعکس می‌شوند و سیاستمداران هم بر آتش این قبیل  اخبار می‌دمند.

ولی اتفاقات مهم جنگ‌ها معمولا در سکوت خبری اتفاق می‌افتد. چه تعداد از مردم جهان از جنگ ارزی بین کشورها آگاهی دارند؟ جنگ ارزی اتفاقی است که شاید بیشتر از جنگ روسیه و اوکراین زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

اکو ایران در این گزارش جنگ ارزی میان کشورها را بررسی می کند.