به گزارش اکوایران، تمرکز اصلی بازارها در این روزها نشست فدرال رزرو در این هفته است. بازارها در حال حاضر انتظار دارند که بانک مرکزی آمریکا مجددا دست به افزایش 75 صدم درصدی نرخ بهره بزند. فدرال رزرو در نشست قبلی خود نیز برای مقابله با تورمی که رکورد زده است هم نرخ بهره را همینقدر افزایش داده بود.

البته طلا این روزها مقاومت هایی نیز از خود نشان داده است. در حقیقت این روزها در بازارهای جهانی ترس از رکود جهانی اقتصادی جایگزین ترس از تورم بالا شده است. نظرسنجی سایت رویترز نشان می دهد احتمال وقوع رکود اقتصادی در سال آینده به 40 درصد افزایش پیدا کرده است.

در حالی جلسه فدرال رزرو این هفته برگزار می شود که افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در جلسه قبلی از سال 1994 بی سابقه بود.

تحلیل گران بر این باورند که تا زمانی که فدرال رزرو برای مقابله علیه تورم اقدامات انقباضی تهاجمی را مدنظر داشته باشد، چشم انداز قیمتی طلا رشد قابل توجهی را نشان نمی دهد. در حقیقت همین موضوع است که افزایش قیمتی قابل توجه طلا را نامحتمل کرده است.

طلا در ماه های اخیر هم بیشتر از هر موضوع دیگری از همین کانال ضربه خورده است. قیمت طلا پس از اینکه در اوایل ماه مارس سال جاری میلادی از مرز 2 هزار دلاری عبور کرده بود، به دلیل انتظارات برای افزایش سریع نرخ بهره و همچنین رشد ارزش دلار، تاکنون بیش از 350 دلار کاهش یافته است.

مشاهده رفتار سرمایه گذاران در هفته های اخیر نیز نشان می دهد پناه گاه مطلوب آنها برای سرمایه هایشان به جای طلا، دلار آمریکا است.