روز دوشنبه بازار تصور می‌کرد تکلیف برجام بله یا نه است اما پاسخ مشروط ایران از منزله معامله‌گران نقطه سرخط بود. آن‌ها تصور می‌کردند یک دور جدید مذاکره برای مذاکره آغاز شده است.

مهمترین خبر بازار بگیر بگیرهای عصر امروز بود. گفته می‌شود نیروی انتظامی عصر امروز معامله‌گران را از بازار جمع کرده است. خود معامله‌گران مدعی بودند گستره برخورد انتظامی امروز در مقایسه با دفعات قبل بیشتر بود. دلیل برخورد انتظامی هم روشن نبود خصوصا که در بازار نسبت به قبل برگشت غیرطبیعی اتفاق نیفتاده بود. برخی معامله‌گرا تصور می‌کردند آن چیزی که موجب برخورد شده سوءظن حاکمیت به واسطه‌گران ارزی است. از نگاه آن‌ها حاکمیت واسطه‌گران را دلال می‌داند و عامل اختلال ارز، اما آن‌ها خودشان را گروهی می‌دانند که به نقدشوندگی و تعمیق بازار کمک می‌کند. همچنین آن‌ها می‌گویند اگر همین دیدگاه دلال هم درست باشد در حال حاضر مهمترین ماشین تولید دلال ارزی، اختصاص سهمیه ارز به هر کد ملی است که موجب شده هر آدم عادی هم معامله‌گر شود.

جزییات بازار ارز امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ را در «کف بازار» ببینید.