در حالی که از ابتدای هفته خوش بینی محتاطانه ای نسبت به دور هشتم مذاکرات هسته ای شکل گرفته بود،‌ روز چهارشنبه کمی فضای انتظاری بازار تغییر کرد. به باور تحلیل گران فنی،‌ اظهارات مقامات اروپایی و آمریکایی به خوش بینی مقام روسی نبود و این موضوع موجب شد که کمی کاهشی ها از بازار ارز عقب نشینی کنند.

روز گذشته دلار توانست محدوده ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومانی را حفظ کند و یکبار دیگر به سوی محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی حرکت کرد. اسکناس آمریکایی نتوانست از محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی عبور کند و این موضوع موجب شد که افزایشی ها نیز چندان قدرت نگیرند. با این حال هم زمان کاهشی ها نیز نفوذ زیادی در بازار نداشتند. به باور تحلیل گران فنی در صورتی که حواله درهم به بالای محدوده ۸ هزار و ۲۰۰ تومان برگردد، معامله گران افزایشی دلار فعالیت خود را بیشتر خواهند کرد. در مقابل،‌رفتن درهم به زیر مرز ۸ هزار تومانی نزول دلار را به همراه خواهد داشت.

برخی فعالان باور دارند که با توقف موقت مذاکرات هسته ای،‌ افزایشی ها با جوسازی در بازار توانسته اند که قیمت را در جهت صعودی قرار دهند. به باور این گروه در صورتی که خبر مثبتی در هفته آتی از مذاکرات منتشر شود،‌ معامله گران افزایشی نیز از بازار خارج خواهد شد.

در این میان برخی فعالان باور دارند احتمال گرفتن مالیات از فعالیت های معامله گران غیررسمی در بازار موجب شد که کمی فعالیت افزایشی های بازار ارز بیشتر شود. با این حال آنچه برای بازار اهمیت بیشتری دارد، مذاکرات هسته ای است. خبر مثبت از این مذاکرات می تواند قیمت را در مسیر نزولی قرار دهد و خبر منفی بار دیگر افزایشی ها را فعال خواهد کرد.