برنامه فرآیند

صنایع شیر ایران (پگاه)، پرچمدار تولید لبنیات کشور

صنعت شیر و فرآورده های لبنی، یکی از صنایع پررونق از نظر اقتصادی و حساس از نظر بهداشتی ست. با این حال، صنایع شیر ایران (پگاه) با تعریف استانداردهای داخلی، سختگیرانه تر از استانداردهای ملی و جهانی، با رسالت "سلامتی" مردم، پرچمدار دیرینه صنعت شیر و فرآورده های لبنی در ایران است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد