برنامه فردایی

لشگر مورچگان در بورس در مسیر نمادهای کوچک ؟

بررسی جریان ورود و خروج پول حقیقی در نمادهای بزرگ، معروف و شاخص ساز بازار نشان از کمتر شدن وزن ریالی حقیقی ها در این نمادهاست.

برخی عنوان می‌کنند که دلیل این موضوع، عملکرد نامناسب بازارگردان‌ها و فعالان حقوقی در این سهم‌هاست و بازار اعتماد خود را به بازدهی آنها از دست داده است.

در گفتگویی با سید فرهنگ حسینی، تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی گزاره‌های فوق پرداخته‌ایم و اینکه آیا با عمق فعلی بازار و ارزش معاملات خرد روزانه اساسا این امکان وجود دارد؟

آیا رفتار بازار و تغییر الگوی سرمایه گذاری را می‌توان به عواملی از این دست محدود کرد؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد