برنامه فردایی

آیا دولت بورس را می‌دوشد؟

چند وقتی‌ست که فروش اوراق دولتی و ارزش معاملات آن به غلط با ارزش معاملات بازار سهم مقایسه می‌شود.

بعضا این طور تحلیل می‌شود که دلیل بی‌رونقی بازار سهام، جذب نقدینگی صورت گرفته در بازار بدهی است.

در گفت‌وگویی با محمدرضا آقامحمد سمسار، تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی جنس این دو بازار پرداخته‌ایم. آیا صرف وجود تابلوی مشترک برای درج نمادهای این دو بازار، دلیلی برای یک نوع بودن مشاریان آنهاست؟ آیا تامین مالی دولت از این طریق، سبب بی‌پولی سمت تقاضای سهام شده؟  ریشه این جنس تحلیل‌ها چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد