برنامه فردایی

سهم‌ های پروژه‌ ای روی بورس ؟

امروز هم مشابه روزهای گذشته همچنان شاهد افت نماگرهای بازار سهام بودیم.

در این بین علیرغم ارزندگی بسیاری از نمادها و P\E پایین در برخی نمادها، شاهد عرضه‌ها و تشکیل صف فروش برای بسیاری از نمادها به ویژه بزرگان بورس و فرابورس بودیم.

در گفتگویی با احسان محمدیان نیک پی، تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم که تصمیماتی مشابه تصمیم دیشب در خصوص مالیات بر بانک ها در صورت تخطی از سقف تعیینی نرخ سود چه تاثیری بر بازار سهام خواهد داشت و آیا بورسی که با دخالت های مکرر به روز افتاده را می‌توان با دخالت از کانالی دیگر تحت تاثیر قرار داد؟ آیا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به شدت غیرمنطقیست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد