قسمت ششم: حل مشکل تغییرات اقلیمی با درختان مصنوعی

در سال‌های آینده، شاهد افزایش تعداد بلایای طبیعی در اثر تغییرات آب‌وهوایی خواهیم بود. طوفان، سیل و آتش‌سوزی‌ها بیشتر و مخرب‌تر خواهند شد. اما این پایان ماجرا نیست!

با تشدید اثرات تغییرات اقلیمی، دولت‌ها و کسب‌وکارها به اقداماتی جدی برای مقابله با این چالش بزرگ مجبور خواهند شد و شاهد دورشدن از سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر خواهیم بود. همچنین قوانین و مقررات جدیدی برای حفاظت از محیط‌زیست وضع خواهد شد.

دانشمندان نیز در جستجوی راه‌های جدیدی برای کاهش میزان دی‌اکسیدکربن در جو هستند. یکی از راه‌حل‌های امیدوارکننده، استقرار درختان مصنوعی است.