دلار در بازارهای هرات و سلیمانیه به ترتیب ۲۷۶۹۰ تومان و ۲۸۱۷۰ تومان داد و ستد می شوند.

حباب سکه امروز به حدود ۴۱۴ هزار تومان و حباب ربع سکه نیز به حدود ۸۵۲ هزار تومان رسید که بالاترین نرخ از پاییز تاکنون است.

هر قطعه سکه تمام با نرخ ۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و ربع سکه نیز ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان معامله می شود.