IMF در این گزارش درباره اختلال های پیش روی رشد اقتصادی هشدار داده است و از سوی دیگر نکات مهمی در باره تورم در کشورهای مختلف را گوشزد کرده است. گزارش کامل اکوایران درباره گزارش صندوق بین المللی پول را در لینک زیر بخوانید:
 


گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی 2022؛ گریزی از تورم نیست